Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1.Rekisterinpitäjä

Lempituote oy (2875510-6)

Toijalantie 5

24800 SALO

p. 0445259836

Info@lempituote.fi

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sannariikka Suomi

p. 0445259836

info@lempituote.fi

3.Rekisterin nimi

Lempituote-verkkokaupan asiakasrekisteri.

4.Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Lempi-verkkokauppaan rekisteröityneen asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin. Tietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin tarkoituksiin. 

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:

Asiakkaan perustiedot: etu- ja sukunimi, yhteystiedot, käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Asiakkaan tilaushistoria, palautukset, reklamaatiot. 

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas itse antaessaan henkilötietojaan tässä verkkokaupassa.

7.Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. 

8.Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.